Kinderfysiotherapie

Als kinderfysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.

Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of  kunnen ze na een blessure weer sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Als kinderfysiotherapeut werk ik nauw samen met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog maar ook met verschillende sportclubs en scholen.

Baby/peuter

◦Motorische ontwikkelingsachterstand

◦Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding

◦Vroegbehandeling pre- of dysmatuur geboren kinderen

◦Huilbaby

◦Plexus brachialis leasie

◦Aangeboren afwijkingen

◦Neurologische aandoeningen zoals spina bifida, cerebrale parese

◦Down syndroom

◦Billenschuiver / tenenloper

Kinderen van 4-18 jaar

◦Motorische ontwikkelingsachterstand (zowel grove en/of fijne motoriek)

◦DCD (Developmental Coordination Disorder)

◦Neurologische beschadiging (hersenletsel)  en aandoeningen (bv. spina bifida of cerebrale parese)

◦Ademhalingsproblematiek; zoals astma, cystic fibrosis, hyperventilatie

◦Houdingsproblemen

◦Kyfose / Scoliose

◦Orthopedische afwijkingen

◦Sportblessures

◦ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornis

◦Schrijfproblemen

◦Afwijkend looppatroon

◦Conditionele problemen

◦Kinderen met overgewicht

◦Jeugdreuma

◦Mentale retardatie

◦Hypermobilteit