Particuliere tarieven

Particuliere tarieven zijn in de meeste gevallen van toepassing als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. In het geval van chronische aandoeningen (zie op www.zorgvergoeding.com/consument voor meer informatie) vallen de eerste 20 behandelingen niet onder de basisverzekering, maar kunnen deze wel gedekt zijn als u een aanvullende verzekering heeft, die minimaal deze 20 behandelingen vergoed. De secretaresse van de praktijk kan u daar in adviseren.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor patiënten zonder aanvullende verzekering.
Intake zonder verwijzing                                               code 1864                                                      € 49,–
Intake na verwijzing                                                         code 1870                                                       € 49,–                                                                                                                                                   
Intake na verwijzing aan huis                                      code 1871                                                      €  59,–
Intake fysiotherapie in inrichting                             code 1872                                                       € 59,–
Standaard zitting fysiotherapie                                 code 1000                                                       € 39,–
Fysiotherapie aan huis                                                    code 1001                                                       € 49,– 
Oedeemtherapie                                                                code 1500                                                       € 55,–
Oedeemtherapie aan huis                                            code 1501                                                        € 65,–
Oedeemtherapie in zorginstelling                           code 1502                                                       €  59,–
Psychosomatische fysiotherapie                              code 1750                                                       € 45,–
Manuele Therapie                                                             code 1200                                                        € 49,–
Geriatrie fysiotherapie                                                   code 1775                                                        € 45,–
Geriatrie fysiotherapie aan huis                                code 1776                                                       € 55,–
No show tarief fysiotherapie                                                                                                                      € 20,–
No show tarief manuele therapie                                                                                                             € 35,–
No show tarief kinderfysiotherapie                                                                                                       € 35,– 
 

De behandelingen die niet worden vergoed door uw verzekeraar dienen bij elke behandeling contant/per pin betaald te worden.