Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressklachten. Bij deze klachten speelt tijdens de behandeling het leren omgaan met stress en spanning een belangrijke rol.

Wat zijn spanningsklachten?
Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting, dus overmatige stress.

Klachten, waarbij de relatie tussen het psychische en lichamelijke aanwezig zijn, worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch lichamelijk onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd.

Veelal ervaart u zelf wel bepaalde gevoelens van gespannen zijn, die verband kunnen houden met bepaalde levensomstandigheden, zoals een grote werkdruk, conflicten, emotionele problemen, verlies van een dierbare, ernstige ziekteprocessen, enzovoorts.

Deze gebeurtenissen, zeker als ze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit uw evenwicht brengen dat er spanningsklachten ontstaan.

Hoe uiten spanningsklachten zich lichamelijk?
Spanningsklachten kunnen zich uiten in een algehele vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten vaak in de nek en rug, hoofdpijn, maag- en buikklachten, benauwdheid en druk op de borst, duizeligheid en tinteling in armen en benen, overmatig transpireren, beverige of trillende handen, hartkloppingen, vaak verkouden zijn en/of grieperig voelen.

En hoe uiten de psychische klachten zich?
De psychische uitingen zijn o.a lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid, prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid, overactief zijn en niet stil kunnen zitten, het gevoel uit balans te zijn, neerslachtigheid en somberheid, angstgevoelens en onzekerheid, piekeren en concentratiestoornissen, slaapstoornissen, de neiging om moeilijke situaties te vermijden, niet meer kunnen genieten en ontspannen zijn, overmatig gaan eten, meer gaan roken, toenemend alcohol- of koffie-gebruik.

Een aantal van deze zaken zult u wellicht herkennen, want we hebben er allemaal wel eens mee te maken.

Wat doet een psychosomatisch fysiotherapeut daar mee?
De psychosomatisch werkende fysiotherapeut zal u kunnen begeleiden door zijn handelen te richten op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning.
Omdat er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest, komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar dat mogelijk is in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u vooral te gaan luisteren naar uw eigen lichaam, als de taal van de ziel.

Waaruit bestaat de therapie?
Allereerst zal er een gesprek en onderzoek plaatsvinden om uw klachten te begrijpen en door u, waar nodig, toe te lichten. Dit aanvangsgesprek of intake is dan zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht. Hierna wordt er samen met u een therapieplan opgesteld, het doel van de therapie besproken en uw eigen inbreng in het herstelproces bepaald. Er wordt van u een actieve inzet verwacht bij het aanleren van de oefeningen.

Welke oefeningen zijn er zoal?
Oefeningen hebben vooral betrekking op het inzicht krijgen in oorzaak en gevolg. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van ontspanningsoefeningen, ademtherapeutische oefeningen, houding- en bewegingsoefeningen en bewustzijnsoefeningen. Ook kunnen massage en warmte-therapie worden gebruikt om u te leren ontspannen met begeleidende gesprekken ter ondersteuning.

U leert invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de therapie in staat zult zijn om de klachten beter aan te pakken.

Zoekt u buiten Utrecht het adres van een psychosomatisch fysiotherapeut, klik dan op de website van de NFP, daarna links op “leden”. In het eerste schermpje onderin kunt u uw woonplaats invullen, u krijgt dan therapeuten bij u in de buurt in beeld.